ส่องตลาด “กระต่าย” สัตว์เลี้ยงยอดนิยม อยากเลี้ยง ต้องรู้อะไร

ส่องตลาด “กระต่าย” สัตว์เลี้ยงยอดนิยม อยากเลี้ยง ต้องรู้อะไร

ตลาดสัตว์เลี้ยงเรียกว่าเติบโตมากโดยเฉพาะในช่วง “โควิด-19” สัตว์เล็ก ที่สามารถเลี้ยงสถานที่ขนาดเล็ก เช่น คอนโด ห้องพัก ถือว่าติด Top 5 สัตว์เลี้ยงยอดนิยม ขณะเดียวกัน “กระต่าย” เป็นหนึ่งในสัตว์เล็กที่หลายคนให้ความสนใจ และยังสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้อีกด้วย

ในยุคปัจจุบันหลังจากผ่านช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี 2020 ผู้คนมีการเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจนกลายเป็นเทรนด์สำคัญที่กำลังมาแรง แนวคิดการเลี้ยงสัตว์ค่อยๆเปลี่ยนแปลง สัตว์เลี้ยง กลายเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว ทั้ง สัตว์เลี้ยงสุดฮิตอย่างสุนัขและแมว ที่มีแนวโน้มเติบโตขึ้นเรื่อยๆ และสัตว์เลี้ยงอื่นๆ ทั้ง นก ปลา กระต่าย สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ฟันแทะ ก็ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น เรียกว่าเม็ดเงินในตลาดสัตว์เลี้ยงสะพัดมากขึ้นกว่าช่วงก่อนโควิด-19
สัตว์เลี้ยง

ข้อมูลจาก สมาคมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง หรือ TPIA พบว่า ภาพรวมอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง ในปี 2564 เติบโตกว่าปี 2563 ประมาณ 6% ซึ่งส่งเสริมให้มูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงทั้งระบบกว่า 4 หมื่นล้านนั้น เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน ปัจจัยส่งผลกระทบต่อตลาด คือ โควิด-19 ช่วงกลางปีที่มีการล็อกดาวน์ โดยตลาดในกลุ่มอาหารสุนัข มีส่วนแบ่งทางการตลาดสูงสุดทั้งในด้านรายได้และขนาดการใช้จ่าย และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากความต้องการอาหารสัตว์ราคาแพงเพิ่มสูงขึ้น

โดยในปี 2565 คาดว่าตลาดยังมีอัตราการเติบโต 8-10 % จากการคลายความกังวลของโควิด และแนวโน้มการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป จากที่เคยเลี้ยงแบบลักษณะความเป็นเจ้าของ กลายเป็นการเลี้ยงแบบความผูกพันเหมือนคนในครอบครัว